SANATÇILAR

Pelin Öztürk Göçmen

2002 yılında Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. 2002-2006 yılları arasında çeşitli ajans ve kurumlarda iletişim tasarımı alanında çalıştı. 2006 - 2014 yılları arasında Gazi Üniversitesi M.E.F. Grafik  Eğitimi Bölümü'nde Arş. Gör. olarak görev yaptı. Aynı üniversitede 2006’da Yüksek Lisans, 2010 yılında ise Doktora eğitimini tamamladı. 2007 Güz döneminde, Avrupa Birliği CEDEFOP desteği ile Almanya’da çalışma ziyaretlerinde bulundu. 2014 yılında Gazi Üniversitesi G.S.F. Görsel İletişim Tasarımı Bölümü'nde Arş. Gör. olarak göreve başladı. 2017 yılında Yrd. Doçent ünvanıyla Gazi Üniversitesi G.S.F. Görsel İletişim Tasarımı Bölümü'nde tam zamanlı olarak görev yaptı. Halen Doçent ünvanıyla Gazi Üniversitesi’nden ayrılan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi G.S.F. Görsel İletişim Tasarımı Bölümü'nde dersler vermekte, Fakülte Dekan Yardımcılığı ve Bölüm Başkanlığı görevini yürütmektedir. Yurtiçi/yurtdışında toplam 6 adet kişisel sergi açtı, çok sayıda karma sergiye, bienallere, trienallere katıldı, ulusal/uluslararası sempozyum, konferanslarda bildiriler sundu, yerli/yabancı hakemli dergilerde makaleleri basıldı, atölye çalışmaları gerçekleştirdi.

YUKARI ÇIK