SANATÇILAR

Namık Kemal Sarıkavak

1961’de İstanbul’da doğdu. 1978’den itibaren çeşitli reklam ve tasarım ajanslarıyla birlikte çalıştı. 1983’de Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Resim-İş Eğitimi Bölümü, Grafik Dalı Animasyon Atölyesi’nden mezun oldu. 1985’te Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Uygulamalı Sanatlar Bölümü, Grafik Anasanat Dalı’na araştırma görevlisi olarak atandı. 1988’de Yüksek Lisans tez konusu “Grafik Tasarımda Airbrush Teknolojisi; Airbrush Tekniğiyle Afiş Çalışmaları"nı  tamamladı. Aynı yıl Öğretim Görevlisi olarak atandı. 1993’de Sanatta Yeterlik tez konusu “Kültürel Afişlerde Tasarım ilkeleri; Kültürel Afiş Çalışmaları"nı tamamladı. 1996’da Yardımcı Doçent olarak atandı. 2002’de Doçent, 2012’de ise Profesör oldu.

1986’dan başlayarak Grafik Bölümü’nde bir süre Temel Sanat Eğitimi, Temel Grafik Eğitimi, Bilgisayar Destekli Tasarım, İllüstrasyon, Animasyon ve Grafik Atölye derslerini yürütmüş olup 2014’e kadar Desen, Yazı, Kaligrafi, Tipografi ve Grafik Atölye (Mezuniyet Projeleri) derslerini yürütmüştür. 2000’li yıllarda Hacettepe Üniversitesi dışında Başkent Üniversitesi (Ankara) ve Atatürk Üniversitesi’nde (Erzurum) de dersler vermiştir. 1986’dan 1994 yılına kadar katıldığı afiş ve pul yarışmalarında (birincilikler ve mansiyonlar olarak) toplam 10 ödül kazanmıştır. Daha sonraki yıllarda 2 teşvik ödülü bulunmaktadır. 1987’den itibaren beş kişisel sergi açmıştır ve günümüze değin 60’dan fazla karma sergiye katılmıştır.

Çeşitli süreli yayınlar ile 10’dan fazlası ulusal hakemli dergilerde olmak üzere afiş, kitap ve kapak tasarımı, grafik tasarım, tipografi, görsel iletişim ve iletişim tasarımı eğitimi ile ilköğretimde yazı eğitimi üzerine 60’dan fazla makaleleri ve çevirileri yayınlanmıştır. 1988’den 2016’ya değin sekiz kitabı basılmıştır. 2000’den sonra yayınlanan “Görsel İletişim ve Grafik Tasarımda Çağdaş Tipografinin Temelleri-3.Baskı,” “Kaligrafik ve Tipografik Deneysel Tasarımlar-2.Baskı” ve “Görsel İletişim ve Grafik Tasarımda Airbrush Teknolojisi” adlı son üç kitabı halen mevcuttur.

Son olarak Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik Bölümü’nde bölüm ve ana sanat dalı başkanı olarak yüksek lisans ve sanatta yeterlik düzeyinde tipografi ve teknoloji temelli ileri düzey dersler ile akademik ve sanatsal çalışmalarını sürdürmektedir.

YUKARI ÇIK