SANATÇILAR

Melike Taşçıoğlu

1979’da Ankara’da doğdu. 2001’de Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü ve San Diego State Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Sanat Tarihi Fakültesi Grafik Bölümü’nden lisansını;  2005’te Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Grafik Anasanat Dalı’ndan yüksek lisansını, 2009’da Köln Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Grafik Anasanat Dalı’ndan sanatta yeterliğini aldı.

Halen Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü’nde Doçent olarak görev yapmakta olan Melike Taşçıoğlu, çok sayıda ulusal ve uluslararası yarışmalı ve karma sergilere katılmış, yurtiçi ve yurtdışında kişisel sergiler açmış, kitap tasarımı üzerine çalışmalar yapmıştır. Uluslararası konferanslarda konuşmacı olarak yer almış, alanında bir çok kitabı Türkçe’ye çevirmiş ve iki kitap yazmıştır.

YUKARI ÇIK