SANATÇILAR

Özden Pektaş Turgut

Özden Pektaş Turgut, lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi G.S.F. Grafik Bölümü'nde tamamladı. 2004 yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Grafik Anasanat Dalı’nda Yüksek Lisansını, 2009’da aynı bölümde Sanatta Yeterliliğini tamamladı. 2003 -2005 yılları arasında H.Ü. G.S.F. Grafik Bölümü'nde Araştırma Görevlisi olarak çalıştı. 2007’de, Belçika Hoogeschool Gent, Royal Academy of Arts’da, 2011-2013 yılları arasında K.K.T.C. Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fak., Görsel İletişimTasarımı Bölümü’nde misafir öğretim elemanı olarak dersler verdi. Gazi Üniversitesi G.S.F. Görsel İletişim Tasarımı Bölümü'nde sırasıyla Okutman (2005 - 2009), Yardımcı Doçent (2010 - 2013), Doçent (2014 - 2016) ünvanlarıyla görev yaptı. 2016 yılından bu yana Hacettepe Üniversitesi G.S.F. Grafik Bölümü'nde öğretim üyesi olarak lisans&lisansüstü düzeyde dersler vermektedir. Yurtiçi/yurtdışında toplam 8 adet kişisel sergi açtı & 80’in üzerinde karma sergiye katıldı, ulusal/uluslararası sempozyum, konferanslarda bildiriler sundu, yerli/yabancı hakemli dergilerde makaleleri basıldı. 2018 Güz dönemi boyunca Porto, Escola Superior de Artes e Design (ESAD) üniversitesinde misafir öğretim elemanı olarak bilimsel/sanatsal çalışmalarda bulundu. Belçika, Hindistan, Litvanya, Azerbaycan, A.B.D., Portekiz gibi ülkelerdeki üniversitelerde atölye çalışmaları gerçekleştirdi ve seminerler verdi. İstanbul Exlibris Derneği ve Türkiye İletişim Tasarımcıları Meslek Kuruluşu (İTMK)’nda kurucu üye, Grafikerler Meslek Kuruluşu (GMK) ve Sanat Eğitimcileri Derneği’nin (SEDER) üyesidir. Elektronik yayın tasarımı, etkileşimli tasarım, web tasarımı, tipografi&kaligrafi, exlibris alanlarında dersler ve çalışmaları bulunmaktadır.

YUKARI ÇIK